RESTAURACIÓ DE PELL

Especialitat en Art de la Pell i col·leccions museístiques

Documentació de col·leccions

  • Inventari i registre
  • Catalogació i estudi de peces

Plans de conservació preventiva

  • Avaluació de l’estat de conservació
  • Projectes i protocols de conservació
  • Control i seguiment de condicions climàtiques

Emmagatzematge, trasllat i exposició

Neteja i desinfecció

Restauració de pell

  • Guadamassils, cordovans, materials etnogràfics, cuir, etc.

Cursos i tallers adreçats al públic general i especialitzat